Συχνές Ερωτήσεις

Οι «συχνές ερωτήσεις» και οι απαντήσεις τους που ακολουθούν φιλοδοξούν να αφαιρέσουν το μυστήριο γύρω από το ηλεκτρικά υποβοηθούμενο ποδήλατο. Παρακαλούμε σχολιάσετε την ποιότητα των απαντήσεων και, αφού διαβάσετε όλες τις ερωτήσεις,  χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας για να διατυπώσετε τις δικές σας, τις οποίες θα χαρούμε να απαντήσουμε. Επίσης, αν έχετε αντίρρηση ή θέλετε να συμπληρώσετε κάτι σε κάποια απάντηση, θα χαρούμε να σας ακούσουμε και να το συζητήσουμε.

Ζητούμε την κατανόησή σας για κάποιες απαντήσεις που θα βρείτε κάπως αόριστες. Το θέμα είναι πολύ ευρύ, εξελίσσεται συνεχώς και ανάμεσα στο άσπρο και το μαύρο υπάρχει το γκρι… Φιλοδοξία μας είναι να περιλαμβάνουμε πιο λεπτομερείς μετρήσεις και προδιαγραφές στη σελίδα του κάθε προϊόντος, όταν αυτές διατίθενται (και παρακαλούμε για την υπομονή σας, καθώς πρόκειται για πολύ επίπονη διαδικασία). Οι απαντήσεις είναι τόσο θεωρητικές όσο και εμπειρικές, βασισμένες σε πολυετή χρήση ηλεκτρικών ποδηλάτων και αξεσουάρ και επαφή με άλλους χρήστες, κατασκευαστές και τον ειδικό τύπο.

 1. Rating: +9

  Positive Negative

  Τι είναι ένα ποδήλατο με ηλεκτρική υποβοήθηση (PedEleC);

  Το ποδήλατο με ηλεκτρική υποβοήθηση διαθέτει ένα ηλεκτρικό μοτέρ που τροφοδοτείται από μπαταρία και υποβοηθά την κίνηση του ποδηλάτου, τυπικά ενώ ο ποδηλάτης κάνει πετάλι. Το μοτέρ τοποθετείται στον μπροστινό ή πίσω τροχό ή στον άξονα των πεταλιών. Ένας ηλεκτρονικός ελεγκτής παρακολουθεί την ταχύτητα περιστροφής των πεταλιών ή/και την δύναμη που ασκεί ο ποδηλάτης στα πετάλια, την ταχύτητα του ποδηλάτου και άλλες παραμέτρους (πχ. στατικός ή/και δυναμικός ρυθμιστής χειρός) και ενεργοποιεί το μοτέρ.

  Τελευταία ενημέρωση: 16/2/2011

 2. Rating: +1

  Positive Negative

  Μπορώ να χρησιμοποιώ τους ποδηλατόδρομους με το ηλεκτρικό μου ποδήλατο;

  Τα ηλεκτρικά υποβοηθούμενα ποδήλατα που συμμορφώνονται με τον ΚΟΚ και το Ευρωπαϊκό πρότυπο ασφάλειας προϊόντος EN 15194:2009, τα αποκαλούμενα και "EPAC", είναι καθόλα ισόνομα με τα συμβατικά ποδήλατα. Ακριβέστερα, η χρήση των ποδηλατοδρόμων, όταν υπάρχουν, όχι απλώς επιτρέπεται, αλλά επιβάλλεται. Σύμφωνα με το Άρθρo 40 "Eιδικoί κανόνες για τoυς oδηγoύς πoδηλάτων, μoτoπoδηλάτων, μoτoσικλετών και τρίτροχων οχημάτων" του ισχύοντα KOK (Φεβρουάριος 2011):

  "5. Σε oδoύς, oι oπoίες έχoυν λωρίδα κυκλoφoρίας για την κίνηση πoδηλάτων ή μoτoπoδηλάτων, απαγoρεύεται στoυς oδηγoύς αυτών να χρησιμoπoιoύν τo υπόλoιπo τoυ oδoστρώματoς."

  Τελευταία ενημέρωση: 16/2/2011

 3. Rating: +2

  Positive Negative

  Θα βελτιώσω τη φυσική μου κατάσταση με το ηλεκτρικό ποδήλατο;

  Ναι. Η προσπάθεια που απαιτεί το pedelec είναι σημαντικά χαμηλότερη από του συμβατικού ποδηλάτου και είναι συγκρίσιμη με αυτή του βαδίσματος. Εντούτοις, τείνουμε να χρησιμοποιούμε τα συμβατικά ποδήλατα τόσο λιγότερο από τα υποβοηθούμενα που το κέρδος από την δυνάμει παραπάνω άσκηση εξανεμίζεται.

  Αντίθετα, η ευκολία χρήσης του υποβοηθούμενου ποδηλάτου μας επιτρέπει να το χρησιμοποιούμε χωρίς δεύτερη σκέψη, ακόμα και αντί για τη συγκοινωνία ή το αυτοκίνητο και τη μοτοσυκλέττα. Έτσι, η συχνότητα χρήσης σε βάρος δραστηριοτήτων μηδενικής άσκησης αποδεικνύεται ευεργετική για τη φυσική μας κατάσταση.

  Η ένταση της άσκησης είναι παρόμοια με το περπάτημα για τον ίδιο χρόνο με το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι η ποδηλασία θεωρείται πληρέστερη σαν άσκηση.

 4. Rating: +3

  Positive Negative

  Γιατί τα ηλεκτρικά υποβοηθούμενα ποδήλατα περιγράφονται με τόσους όρους;
  Τι σημαίνει "PedEleC", τι "EPAC" και ποια είναι η διαφορά τους;

  Τα ποδήλατα με ηλεκτρική υποβοήθηση περιγράφτηκαν κατά καιρούς με διάφορους όρους που προήλθαν από διάφορες χώρες όπου αναπτύχθηκε ο τομέας, πχ. "ebike", "ecycle" και "power-assisted bike".

  Ο όρος "PedEleC" προέρχεται από το PEDal ELEctric Cycle και σημαίνει ποδήλατο με ηλεκτρική υποβοήθηση. Ο όρος δεν διευκρινίζει υπό ποιες προϋποθέσεις λειτουργεί η υποβοήθηση, επομένως ένα PedEleC δεν είναι απαραίτητα και EPAC.

  Ο μεταγενέστερος όρος "EPAC" σημαίνει "Electrically Pedal Assisted Cycle" και έτσι αποκαλείται ένα PedEleC που επιπλέον συμμορφώνεται με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15194:2009.

  Τελευταία ενημέρωση: 16/2/2011

 5. Rating: +2

  Positive Negative

  Πόσο ασφαλές είναι το ηλεκτρικό ποδήλατο στη χρήση;

  Τα ποδήλατα με ηλεκτρική υποβοήθηση είναι πρωτίστως ποδήλατα και σαν τέτοια είναι ευάλωτα σε εξωτερικούς κινδύνους και στην απροσεξία των άλλων οδηγών.

  Εντούτοις, χάρη στην υποβοήθηση, έχουν καλύτερη επιτάχυνση και κατ' επέκταση ενεργητική ασφάλεια από ένα συμβατικό ποδήλατο. Επίσης, επειδή μας πάνε στον προορισμό μας πιο γρήγορα, μένουμε εκτεθειμένοι στους κινδύνους κατά αντίστοιχα λιγότερο χρόνο. Τέλος, επειδή η ταχύτητα στους δρόμους υψηλής κυκλοφορίας είναι συγκρίσιμες με των άλλων οχημάτων, προκαλείται λιγότερη αμηχανία στους άλλους οδηγούς.

  Πάντως, αν και δεν είναι υποχρεωτική, η χρήση κράνους συνιστάται σε κάθε περίπτωση χρήσης ποδηλάτου.

 6. Rating: +1

  Positive Negative

  Πού μπορώ να επισκευάσω το ηλεκτρικό μου ποδήλατο;

  Τα ποδήλατα με ηλεκτρική υποβοήθηση είναι πρωτίστως ποδήλατα. Τα εξαρτήματά τους, πλην του μοτέρ, της μπαταρίας, του ελεγκτή και των παρελκομένων τους είναι αυτά που έχουν και τα ποιοτικά συμβατικά ποδήλατα και η μέθοδος και οι ανάγκες συντήρησης είναι οι ίδιες.

  Η eCycle.gr και όλα τα σημεία πώλησης των ποδηλάτων που διαθέτει είναι σε θέση να παρέχουν όλο το εύρος της συντήρησης, των επισκευών και των ανταλλακτικών που χρειάζονται τόσο στο συμβατικό, όσο και στο ηλεκτρικό τους κομμάτι.

  Τελευταία ενημέρωση: 16/2/2011

 7. Rating: +1

  Positive Negative

  Μπορώ να χρησιμοποιώ το ηλεκτρικό μου ποδήλατο για μετακινήσεις αντί του αυτοκινήτου, της μοτοσυκλέττας ή των ΜΜΜ; Και θα φτάνω στον προορισμό μου κάθιδρος;

  Ναι! Αν και η θεωρητική ταχύτητα του pedelec έχει όριο τα 25Km/h και είναι πολύ χαμηλή συγκρινόμενη με των μηχανοκίνητων μέσων, η ταχύτητα αυτή ελαττώνεται πολύ λίγο από συνθήκες υψηλής κίνησης, αντίθετα με την ταχύτητα των αυτοκινήτων και λεωφορείων. Οι συγκοινωνιακές μελέτες δείχνουν αυτό που εμπειρικά ξέρουμε ήδη: για μετακίνηση στην πόλη, ειδικά τις ώρες αιχμής, τα δίκυκλα είναι ταχύτερα από τις εναλλακτικές μορφές συγκοινωνίας. Το μετρό ίσως εξαιρείται, αλλά το δίκτυό του δεν είναι τόσο πυκνό και μπορεί θαυμάσια να χρησιμοποιείται συμπληρωματικά με το ποδήλατο.

  Σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε και τις πρόσθετες διαδρομές που μπορούν να κάνουν τα ποδήλατα από τους υπό δημιουργία ποδηλατόδρομους και την αναμενόμενη ελευθερία χρήσης τους στους πεζόδρομους.

  Επειδή η προσπάθεια που απαιτεί το υποβοηθούμενο ποδήλατο είναι συγκρίσιμη με αυτή του βαδίσματος, φτάνουμε στη δουλειά μας στεγνοί και λιγότερο τσαλακωμένοι από όσο θα βγαίναμε από το λεωφορείο.

 8. Rating: +1

  Positive Negative

  Τι πρέπει να ξέρω για τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, τη διάρκεια ζωής τους και το κόστος αντικατάστασής τους;

  Το θέμα των μπαταριών είναι πολύ σημαντικό και πολύ ευρύ. Δίνουμε εδώ μια πρώτη εικόνα. Για περισσότερα συμβουλευτείτε το άρθρο "Rechargable batteries" της αγγλικής Wikipedia.

  Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες είναι διαφόρων τεχνολογιών (καθώς κατεβαίνουμε στη λίστα -εκτός LFP- το κόστος αυξάνεται και οι πολύ σημαντικοί δείκτες ενέργεια/μάζα και ενέργεια/όγκος βελτιώνονται):

  • Νικελίου-Καδμίου (NiCd - 1500 φορτίσεις, βαριές, φαινόμενο μνήμης)
  • Νικελίου-Υδριδίου Μετάλλου (NiMH - 500-1000 φορτίσεις, ελαφρύτερες, φαινόμενο μνήμης)
  • Ιόντων Λιθίου (LiIon - 1200 φορτίσεις, ακόμα ελαφρύτερες, χωρίς φαινόμενο μνήμης)
  • Ιόντων Πολυμερούς Λιθίου (LiPol - 500-1000 φορτίσεις, όπως LiIon αλλά ελαφρύτερες, με μεγαλύτερη ευελιξία στο σχήμα, παρουσιάζουν πρόβλημα υπερθέρμανσης)
  • Νεότερη τεχνολογία υπό ανάπτυξη: Λιθίου-Σιδήρου-Φωσφορικού Άλατος (LFP - 2000+ φορτίσεις, βραδύτερη απώλεια χωρητικότητας)

  Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν ευαισθησία στο ρεύμα εκφόρτισης, στη θερμοκρασία, τις κρούσεις και τα τραντάγματα, όλα των οποίων επηρεάζουν την απόδοση της φόρτισης και τη μακροβιότητά τους.

  Η αναφορά στην τεχνολογία της μπαταρίας, όπως εμφανίζεται παραπάνω δεν λέει τα πάντα γι' αυτήν. Παραλλαγές των υλικών που χρησιμοοιούνται για την άνοδο, την κάθοδο και τον ηλεκτρολύτη τους οδηγούν σε διαφορετικές ιδιότητες, όπως μέση τάση, χωρητικότητα/μάζα και σταδιακή μείωση χωρητικότηας σαν αποτέλεσμα του ρυθμού αύξησης της εσωτερικής αντίστασης με την πάροδο του χρόνου και τις επαναφορτίσεις. Οι διαφορές στα υλικά ενδέχεται να αλλάζουν τις ιδιότητες της μπαταρίας κατά τρόπο που να απαιτεί διαφορετική διαδικασία φόρτισης, αλλιώς χάνει σε χωρητικότητα και μακροζωία. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιείτε πάντα τον φορτιστή του κατασκευαστή.

  Ακόμα και με προσεκτική χρήση, οι μπαταρίες δεν παύουν να είναι αναλώσιμες. Η διάρκεια ζωής των μπαταριών που δίνουν οι κατασκευαστές είναι ~3 χρόνια, αλλά οι συνθήκες χρήσης μπορεί να την επηρεάσουν σημαντικά προς κάθε κατεύθυνση. Η εμπειρία μακρόχρονης, προσεκτικής χρήσης ποδηλάτων με μπαταρίες Μολύβδου και Λιθίου επαληθεύει αυτά τα στοιχεία.

  Το κόστος αντικατάστασης της μπαταρίας εξαρτάται από την τεχνολογία της και τον κατασκευαστή και είναι περίπου 400-700€ (τιμές 2010). Για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, καλό είναι οι νέες μπαταρίες να παρέχονται από τον κατασκευαστή του ποδηλάτου. Σε κάθε περίπτωση, η μπαταρία πρέπει να αντικαθίσταται με μία συμβατή με τις ηλεκτρικές προδιαγραφές του ποδηλάτου. Τότε, όμως, πιθανώς απαιτείται και αλλαγή του φορτιστή με έναν κατάλληλο για την καινούργια μπαταρία.

 9. Rating: -1

  Positive Negative

  Ποιο είναι το εύρος των τιμών των ηλεκτρικών ποδηλάτων;

  Τα ηλεκτρικά υποβοηθούμενα ποδήλατα που συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15194:2009 ξεκινούν από 1.100€ (τιμές 2011), ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν και σε ένα περιβάλλον με ανηφόρες, όπως η Αθήνα. Για πρόσθετα χαρακτηριστικά ποιότητας, επιδόσεων και αισθητικής η αξία κυμαίνεται στα 1.900€.

  Όπως με άλλα προϊόντα, η επιπλέον αξία ενός ισχυρού εμπορικού σήματος, σχεδίασης, αισθητικής, ποιότητας και επιδόσεων δεν έχει όριο και μπορούμε άνετα να δώσουμε και 4.500€ για ένα εξαιρετικό ποδήλατο. Τέλος, για χειροποίητες κατασκευές, το όριο το βάζει μόνο η φαντασία!

  Τελευταία ενημέρωση: 16/2/2011

 10. Rating: +1

  Positive Negative

  Πώς ξέρω πότε θέλει φόρτιση η μπαταρία; Πώς φορτίζεται και πόσο διαρκεί η φόρτιση; Τι κάνω αν δεν έχω πρίζα εκεί που σταθμεύω ή αποθηκεύω το ηλεκτρικό μου ποδήλατο;

  Οι "έξυπνες μπαταρίες" διαθέτουν ένα ενσωματωμένο κύκλωμα ελέγχου της φόρτισης, το οποίο συχνά έχει και φωτεινή ένδειξη στάθμης φόρτισης. Επίσης, συχνά δίνουν ένδειξη στάθμης στον ελεγκτή του ποδηλάτου, ο οποίος την προβάλλει στην οθόνη ελέγχου.

  Χρησιμοποιούμε τους φορτιστές που τις συνοδεύουν κατά την αγορά του ποδηλάτου ή του κιτ μετατροπής. Αν δεν έχουμε πρίζα στο χώρο που βρίσκεται το ποδήλατο δεν υπάρχει πρόβλημα, διότι η μπαταρία είναι πάντα αποσπώμενη.

  Οι φορτιστές μετατρέπουν το εναλλασόμενο ρεύμα της ΔΕΗ σε συνεχές σε τάση συμβατή με τη μπαταρία και με πρόσθετα κυκλώματα παρακολουθούν την πορεία της φόρτισης και την συντηρούν στο ρυθμό που πρέπει, ενώ τη διακόπτουν όταν η μπαταρία γεμίσει, ώστε να μην προκαλείται βλάβη στα στοιχεία και να εξασφαλίζεται η μακροζωία τους.

  Η φόρτιση διαρκεί 3-5 ώρες, ανάλογα με την τεχνολογία της μπαταρίας και τις επιλογές του κατασκευαστή.

 11. Rating: +0

  Positive Negative

  Νομικά σε τι διαφέρει ένα απλό ποδήλατο από ένα ηλεκτρικό;
  Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά υποβοηθούμενα ποδήλατα (PedEleCs);
  Τι προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ);
  Χρειάζομαι άδεια κυκλοφορίας, άδεια οδήγησης (δίπλωμα), ασφάλεια και κράνος για να οδηγώ ηλεκτρικά υποβοηθούμενο ποδήλατο στην πόλη;

  Ένα ηλεκτρικά υποβοηθούμενο ποδήλατο (PedEleC) που συμμορφώνεται με τον ορισμό του ΚΟΚ, που αποτυπώνει την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Οδηγία, είναι καθ' όλα ισόνομο με ένα συμβατικό ποδήλατο.

  Κάθε χώρα έχει το δικό της νομικό πλαίσιο. Στην Ελλάδα ισχύει το πλαίσιο της ΕΕ και το τρέχον (2010) πρότυπο ασφάλειας προϊόντος, που είναι το EN 15194:2009 (το σχετικό άρθρο στη Wikipedia). Το ποδήλατα που συμμορφώνονται με το πρότυπο λέγονται καi EPAC (Electrically Pedal Assisted Cycle). Μερικές από τις προβλέψεις ώστε ένα ηλεκτρικά υποβοηθούμενο ποδήλατο να συμμορφώνεται κατά EPAC:

  • Το μοτέρ πρέπει να έχει ισχύ μέχρι 250W
  • Αν ο ποδηλάτης δεν κάνει πετάλι, το μοτέρ επιτρέπεται να κινεί το ποδήλατο με μέγιστη ταχύτητα 6Km/h (για υποβοήθηση κατά την εκκίνηση)
  • Αν ο ποδηλάτης κάνει πετάλι, το μοτέρ επιτρέπεται να υποβοηθά το ποδήλατο μέχρι ταχύτητα 25Km/h

  Τα ίδια ορίζει και ο ισχύων KOK (Κεφάλαιο Α'. Γενικοί Ορισμοί, Φεβρουάριος 2011): "Ποδήλατο: Το όχημα δύο τουλάχιστον τροχών το οποίο κινείται με τη μυϊκή δύναμη εκείνων που επιβαίνουν και μπορεί να υποβοηθείται με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος 0,25 KW και η ισχύς του οποίου μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται όταν η ταχύτητα του οχήματος φθάσει τα 25 χλμ/ώρα ή νωρίτερα, εάν σταματήσει η ποδηλάτηση."

  Κάθε ποδήλατο που εμπίπτει στον παραπάνω ορισμό του ΚΟΚ (είτε ηλεκτρικά υποβοηθούμενο, είτε όχι) δεν προϋποθέτει άδεια οδήγησης, ούτε άδεια κυκλοφορίας. Το κράνος, αν και δεν είναι είναι υποχρεωτικό (2011) συνιστάται ενθέρμως για την προστασία του ποδηλάτη. Η ασφαλιστική κάλυψη επίσης δεν είναι υποχρεωτική, υπάρχουν όμως διάφορες χρήσιμες καλύψεις για ποδήλατα, όπως Αστικής Ευθύνης και Κλοπής.

  Τελευταία ενημέρωση: 16/2/2011

 12. Rating: +0

  Positive Negative

  Ποιο είναι το κατάλληλο ηλεκτρικό ποδήλατο για εμένα;

  Η επιλογή ενός ποδηλάτου είναι μια αρκετά προσωπική υπόθεση και αυτό ισχύει και για τα ηλεκτρικά υποβοηθούμενα ποδήλατα.

  Θέματα γούστου και αισθητικής, όπως το χρώμα ή το σχέδιο του σκελετού είναι για άλλους σημαντικά και για άλλους όχι. Όμως, το σχήμα και το μέγεθος του σκελετού, το ύψος (όπως ορίζεται από το μέγεθος του τροχού), η λειτουργικότητα (σπαστό ή όχι), το βάρος, ο αριθμός και η τεχνολογία των ταχυτήτων, οι επιδόσεις κά. στοιχεία είναι πιο αντικειμενικά και μπορούν να ξεχωρίσουν ένα ποδήλατο από ένα άλλο, καθώς πρέπει να ανταποκρίνονται στον σωματότυπό σας και τη χρήση για την οποία το προορίζετε.

  Ειδικά για τα EPAC, εξετάστε επιπροσθέτως τη θέση του μοτέρ (εμπρός ή πίσω τροχός ή στο κέντρο), την ισχύ του, τη μέθοδο υποβοήθησης (ροπή στο πετάλι, ταχύτητα περιστροφής του πεταλιού ή/και χειροκίνητα), την τεχνολογία, την ενεργειακή χωρητικότητα, το μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης και το βάρος της μπαταρίας. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να οδηγήσετε το ποδήλατο και χωρίς την υποβοήθηση (είτε από ανάγκη, είτε από κέφι) και ότι έχει τα αξεσουάρ που επιθυμείτε (πχ. φωτιστικά, κλειδαριά, καλάθι κτλ.), ώστε να προμηθευτείτε εγκαίρως ό,τι επιπλέον χρειάζεστε.

 13. Rating: +0

  Positive Negative

  Πόσο δύσκολη είναι η οδήγηση ενός ηλεκτρικού ποδηλάτου; Τι πρέπει να προσέχω;

  Η οδήγηση ενός pedelec είναι εύκολη και διαφέρει ελάχιστα από αυτή ενός συμβατικού ποδηλάτου. Ανάλογα με την τεχνική εφαρμογής της υποβοήθησης, μπορεί η εμπειρία να είναι τελείως διαφανής ή να θέλει μια μικρή προσαρμογή εκ μέρους σας.

  Η τεχνική ελέγχου της ροπής στο πετάλι (torque sensor) είναι η πιο διαφανής, καθώς πολλαπλασιάζει με ελεγχόμενο τρόπο τη δύναμη που βάζει ο ποδηλάτης και τον κάνει να αισθάνεται απόλυτα φυσικά, αλλά πιο δυνατός. Αυτή η μέθοδος έχει την αδυναμία ότι απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια από τον ποδηλάτη στις εκκινήσεις, ειδικά σε ανηφόρα.

  Η χειροκίνητη ρύθμιση της υποβοήθησης, αν υπάρχει, βοηθάει σημαντικά στην εκκίνηση, ειδικά στην ανηφόρα, αν το ποδήλατο είναι φορτωμένο ή για ηλικιωμένους.

  Αν εφαρμόζεται απευθείας ελάχιστη ώθηση από το μοτέρ με την περιστροφή του πεταλιού προκαλείται μια κάπως απότομη επιτάχυνση στην εκκίνηση από στάση, κάτι που στην αρχή ξενίζει τον ποδηλάτη, αλλά συνηθίζεται πολύ γρήγορα.

  Πολύ σημαντικό σημείο προσοχής είναι να ασκείτε το ελάχιστο δυνατό φορτίο στο μοτέρ (και, κατ' επέκταση, στη μπαταρία) κατά την εκκίνηση από στάση, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι τότε επέρχονται οι μεγαλύτερες φθορές και για τα δύο. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι το ηλεκτρικό ρεύμα που διέρχεται από ένα μοτέρ που περιστρέφεται πολύ αργά ή καθόλου (συνθήκες εκκίνησης) είναι δυσανάλογα υψηλό και το φθείρει. Ταυτόχρονα η μπαταρία, καλούμενη να παράσχει αυτό το υψηλό ρεύμα εκφορτίζεται εντονότερα από όσο προβλέπεται και έτσι περιορίζεται η αυτονομία της τρέχουσας φόρτισης και βλάπτεται η μακροζωία της.

 14. Rating: +0

  Positive Negative

  Πόση αυτονομία έχει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο;
  Είναι συγκρίσιμα τα στοιχεία που δίνουν οι κατασκευαστές;
  Πόσο αξιόπιστα είναι;

  Όπως, πχ., και με τα κινητά τηλέφωνα, η χρήση καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την αυτονομία. Η ενεργειακή χωρητικότητα μιας μπαταρίας κυμαίνεται στα 200-560Wh (βατώρες), ανάλογα με το ποδήλατο, και επηρεάζει αναλόγως. Επίσης, η συνεισφορά του ποδηλάτη στο πετάλι, οι ανηφόρες στη διαδρομή, η θερμοκρασία και το φορτίο του ποδηλάτου επηρεάζουν σημαντικά την αυτονομία. Οι τυπικές αυτονομίες που επιτυγχάνονται σε πραγματικές συνθήκες από τα ποδήλατα που κυκλοφορούν σήμερα (2011) κυμαίνονται στα 40-100Km ανά φόρτιση.

  Για τους παραπάνω λόγους, η αναφερόμενη από τον κατασκευαστή αυτονομία είναι μόνο ενδεικτική και, δυστυχώς, όχι ευθέως συγκρίσιμη μεταξύ διαφορετικών κατασκευαστών.

  Τα στοιχεία των κατασκευαστών είναι, συνήθως, αξιόπιστα. Καθένας τους, όμως, κάνει τις δικές του μετρήσεις και τα αποτελέσματα, αν και ακριβή, είναι άγνωστο πώς σχετίζονται με τη χρήση σε πραγματικές συνθήκες και με τη μεθοδολογία των άλλων κατασκευαστών.

  Η eCycle λαμβάνει μέρος στις διαβουλεύσεις για τη δημιουργία ενός διεθνούς προτύπου μέτρησης και αναφοράς των ποιοτικών χαρακτηριστικών των PedEleC κατά τρόπο συγκρίσιμο ακόμα και μεταξύ ποδηλάτων που συμμορφώνονται σε διαφορετικούς νόμους και πρότυπα. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο εγχείρημα το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Μέχρι να δώσει αποτελέσματα, η παραπάνω ερώτηση δυστυχώς θα έχει μόνο αόριστη απάντηση.

  Τελευταία ενημέρωση: 16/2/2011

 15. Rating: +0

  Positive Negative

  Με ένα ηλεκτρικό ποδήλατο θα ανεβαίνω και ανηφόρες;

  Είναι βέβαιο ότι αν κάνατε ποδήλατο ως παιδί, ανεβήκατε πολλές ανηφόρες, Ναι, με ένα ηλεκτρικά υποβοηθούμενο ποδήλατο επαρκούς ισχύος θα ανεβαίνετε τις ανηφόρες άκοπα και χωρίς στάλα ιδρώτα.

  Οι απότομες ανηφόρες αποτελούν τεστ που κάποια PedEleC δεν περνούν. Το θέμα δεν είναι ποιοτικό, αλλά αφορά στην επιλογή του μοτέρ που έκανε ο κατασκευαστής, το βάρος του ποδηλάτου και τις διαθέσεις του ποδηλάτη. Πχ., δεν εξαντλούν όλα τα ποδήλατα την επιτρεπόμενη ισχύ των 250W του μοτέρ, ούτε όλα τα μοτέρ δίνουν επαρκή ροπή για να ανεβάσουν ποδήλατο και αναβάτη στην ανηφόρα, χωρίς αντίστοιχη προσπάθεια στην πεταλιά.

 16. Rating: +0

  Positive Negative

  Θα φορτίζεται η μπαταρία του ηλεκτρικού ποδηλάτου μου κατά το φρενάρισμα και στις κατηφόρες;

  Είναι τεχνικά δυνατό και κάποια ποδήλατα έχουν μηχανισμούς με τους οποίους φορτίζουν τη μπαταρία κατά το φρενάρισμα και διαθέτουν πρόγραμμα φόρτισης της μπαταρίας στις κατηφόρες ή κάνοντας έντονα πετάλι.

  Υπάρχει έντανη συζήτηση κατά πόσον η επιπλέον πολυπλοκότητα και το κόστος σε σχέση με το πραγματικό όφελος από αυτούς τους μηχανισμούς αξίζει τον κόπο. Το αναμενόμενο κέρδος εκτιμάται στην τάξη του 10%, το οποίο από πολλούς δεν κρίνεται επαρκές.

  Πάντως, η επιλογή υπάρχει για όσους θέλουν να την έχουν και δέχονται να αναλάβουν το κόστος.

  Τελευταία ενημέρωση: 16/2/2011

 17. Rating: +0

  Positive Negative

  Ποια είναι τα αναλώσιμα μέρη ενός ηλεκτρικού ποδηλάτου; Τι συντήρηση χρειάζεται και τι πρέπει να προσέχω;

  Όλα τα ποδήλατα, έχουν αναλώσιμα εξαρτήματα, όπως τα τακάκια (και οι δίσκοι) των φρένων, τα λάστιχα και οι σαμπρέλες κτλ. Σε όλες τις περιπτώσεις η αντικαταστάσεις των αναλωσίμων γίνεται όταν χρειαστεί, δεν υπάρχει χρονική ή χιλιομετρική ζωή όπως στα αυτοκίνητα.

  Στο ηλεκτρικό κομμάτι, το μόνο επιπλέον αναλώσιμο των ηλεκτρικών ποδηλάτων είναι η μπαταρία, που θέλει προσοχή να φορτίζεται με τις οδηγίες του κατασκευαστή, να μην υπερφορτώνεται, να μην υπερθερμαίνεται και να μην υφίσταται μηχανικές καταπονήσεις όπως χτυπήματα και υπερβολικά τραντάγματα. Τα μοτέρ είναι συνήθως τύπου brushless (χωρίς καρβουνάκια), οπότε δεν έχουν αναλώσιμα. Είναι, όμως, κι αυτά ευαίσθητα σε υπερφόρτωση, όπως αυτή που προκαλείται κατά τις δύσκολες εκκινήσεις και στις μεγάλες ανηφόρες με λίγο πετάλι. Ο ελεγκτής, τα χειριστήρια και η οθόνη ελέγχου δεν έχουν αναμενόμενες φθορές.

  Η συντήρηση που θέλει ένα pedelec είναι η ίδια με των συμβατικών ποδηλάτων. Πολύ περιληπτικά (δείτε το άρθρο "Πώς θα συντηρήσω το ποδήλατο μου;" για περισσότερα):

  • Τηρούμε όσο μεγαλύτερη καθαριότητα είναι δυνατό, ειδικά για την αλυσίδα, τα γρανάζια, τις ντίζες, τα δισκόφρενα και τους αισθητήρες
  • Ελέγχουμε τακτικά την πίεση και συμπληρώνουμε αέρα στα λάστιχα όποτε χρειάζεται
  • Μετά την καθαριότητα λιπαίνουμε όπου χρειάζεται (κυρίως αλυσίδα και ντίζες)
  • Ρυθμίζουμε τα φρένα τακτικά και αντικαθιστούμε αμέσως τα φθαρμένα τακάκια
  • Ελέγχουμε το τζόγο σε όλους τους άξονες (τροχούς, πετάλια, τιμόνι) και διορθώνουμε αμέσως ό,τι δε λειτουργεί σωστά
  • Ελέγχουμε την ευθυγράμμιση των τροχών και, αν χρειάζεται, κάνουμε ακτινολόγηση
  • Ελέγχουμε ότι κάθε βίδα είναι σφιγμένη όσο πρέπει και ασφαλισμένη
 18. Rating: +0

  Positive Negative

  Γιατί τα ηλεκτρικά ποδήλατα είναι τόσο ακριβά;
  Μήπως είναι προτιμότερο να μετατρέψω το ποδήλατό μου σε ηλεκτρικό με ένα κιτ;
  Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες της μετατροπής;

  Με τα ηλεκτρικά υποβοηθούμενα ποδήλατα ισχύει ό,τι σε όλα τα προϊόντα: σε γενικές γραμμές ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Επίσης, υπάρχει ο "λόγος ποιότητας προς τιμή", που για άλλα ποδήλατα είναι καλύτερος και για άλλα χειρότερος.

  Ένα τυπικό PedEleC είναι ένα καλό ποδήλατο. Για να συμπεριφέρεται σωστά με τα πρόσθετα της ηλεκτρικής υποβοήθησης (βάρος και φορτία) έχει αντίστοιχα ενισχυμένο σκελετό και καλύτερα φρένα και ζάντες. Το επιπλέον κόστος της υποβοήθησης στην εξ' αρχής σχεδίαση και κατασκευή είναι, πχ., της τάξης των 800-1.300€ (τιμές 2011), ανάλογα με την ισχύ του μοτέρ, την τεχνολογία και χωρητικότητα της μπαταρίας, τα ηλεκτρονικά και την έμφαση που έχει δοθεί στην ποιότητα. Η αξία ενός πολύ καλού PedEleC ξεκινάει περίπου στα 1.900€ (τιμές 2011).

  Όπως το εργοστασιακό αυτοκίνητο είναι συνήθως καλύτερα "ζυγισμένο" από τον κατασκευαστή απ' ότι όταν κάνουμε βελτιώσεις μόνοι μας, έτσι είναι και τα PedEleC. Με μερικούς περιορισμούς, μπορούμε να πάρουμε παρόμοιο αποτέλεσμα μετατρέποντας το ποδήλατό μας σε ηλεκτρικά υποβοηθούμενο με ένα κιτ αξίας 1.000-1.300€ (τιμές 2011). Καθώς ένα κιτ περιλαμβάνει (εκτός της μπαταρίας και των ηλεκτρονικών) τον μπροστινό τροχό με το μοτέρ, η αξία του αθροίσματος ποδήλατο συν κιτ είναι αναμενόμενα αρκετά υψηλότερη από την αξία ενός εξ αρχής υποβοηθούμενου. Αν το ποδήλατο που αναβαθμίζουμε είναι αξίας της τάξης των 1.000€ και ένα αντίστοιχης ποιότητας υποβοηθούμενο θα άξιζε 2.500€, η μετατροπή αξίζει διότι πετυχαίνουμε σημαντική οικονομία. Αντίθετα, αν η αξία του υπό αναβάθμιση ποδηλάτου είναι συγκρίσιμη με τη διαφορά του κιτ από ένα εργοστασιακό PedEleC, η μετατροπή μάλλον δεν αξίζει. Το ακριβές όριο μετά το οποίο η οικονομία αξίζει είναι, φυσικά, στην κρίση του εκάστοτε ενδιαφερόμενου.

  Μερικές από τις ιδιαιτερότητες του pedelec εκ μετατροπής:

  • Η μπαταρία είναι μικρότερης χωρητικότητας, δίνοντας μικρότερη αυτονομία
  • Η μπαταρία τοποθετείται κατά μέσο όρο ψηλότερα, ανεβάζοντας λίγο το κέντρο βάρους
  • Το μοτέρ μπαίνει υποχρεωτικά στον μπροστινό τροχό (κάποιοι βρίσκουν την μπροστινή κίνηση ασταθή)
  • Το κιτ είναι αφαιρούμενο, οπότε παίρνουμε πίσω το περισσότερο από το επιπλέον βάρος όταν δεν θέλουμε την υποβοήθηση (αν και η μπαταρία αφαιρείται σε κάθε περίπτωση και ζυγίζει πάνω από το μισό του συνόλου της ηλεκτροκίνησης)
  • Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι χειρότερο

  Τελευταία ενημέρωση: 16/2/2011

Related Articles

 
 
© eCycle 2011. All rights reserved.